aklukes.cz - Advokátní kancelář, Jan Lukeš

Zajímavé internetové odkazy

http://www.justice.cz - oficiální stránky českého soudnictví

http://www.cak.cz - stránky České advokátní komory

http://www.nkcr.cz - stránky Notářské komory České republiky

http://www.exekutorskakomora.cz - stránky Exekutorské komory České republiky

http://www.arbcourt.cz - web Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

http://www.ov.ihned.cz - Obchodní věstník

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ - administrativní registr ekonomických subjektů

http://www.statnisprava.cz - adresář úřadů státní správy České republiky

http://www.portal.gov.cz - portál veřejné správy České republiky

http://www.upv.cz - web Úřadu průmyslového vlastnictví

http://www.uoou.cz - web Úřadu pro ochranu osobních údajů

http://www.compet.cz - web Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

http://www.uncitral.org - web UNCITRAL (Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo)(c)2005-15 JL • PHP programming & HTML construction - webmaster@octopusengine.eu